You are currently viewing Marthinsen & Duvholt – Karriereside

Marthinsen & Duvholt – Karriereside

Marthinsen & Duvholt har for lengst erkjent at de ansatte er deres største ressurs og største konkurransefortrinn. De vet også at en åpen bedrift som byr på seg selv, har en enorm fordel i jakten på nye medarbeidere. De ønsket å formidle den gode bedriftskulturen via en egen karriereside, og vi fikk æren av å utføre oppdraget.

Viser hvem de er

Marthinsen & Duvholt er en bedrift i kontinuerlig vekst, og har derfor stadig behov for nye medarbeidere. På karrieresiden får de anledning til å fortelle hvem de er og presentere sine ansatte. Potensielle nye søkere vil enkelt kunne navigere seg gjennom siden for å bli kjent med bedriften, se hva som rører seg på anleggene og få et inntrykk av arbeidsmiljøet.

Enkel prosess for våre kunder

Vår designansvarlig og systemansvarlig for karriereside sparret med Marthinsen & Duvholt og arbeidet frem en skisse som Marthinsen & Duvholt kom med innspill til. Når designet var landet, tok vårt team seg av resten. Prosessen er med andre ord enkel og grei for våre kunder. 

Dynamisk side

Siden er dynamisk, og Marthinsen & Duvholt kan til en hver tid ta kontakt med vårt team dersom de ønsker endringer – både for kortere perioder eller permanent.
Ta en titt på karreresiden
gåsetegn

«Vi hadde et godt samarbeid med Marthinsen & Duvholt i denne prosessen. De fikk kjapt se et forslag til hvordan jeg så for meg at siden kunne bli, og etter litt sparring landet vi på oppsettet slik det står i dag».

– Joacim Eldre, senior grafisk designer i Jobbsys.no

gåsetegn

«Vi hadde et godt samarbeid med Marthinsen & Duvholt i denne prosessen. De fikk kjapt se et forslag til hvordan jeg så for meg at siden kunne bli, og etter litt sparring landet vi på oppsettet slik det står i dag».

– Joacim Eldre, senior grafisk designer i Jobbsys.no

Lærlingside

Karrieresiden for Marthinsen & Duvholt ble først og fremst skapt for å tiltrekke seg nye lærlinger. Den ble tilpasset målgruppen lærlinger, og kampanjene vi kjørte ble linket til siden.
Da kampanjene var over og Marthinsen & Duvholt hadde ansatt nok lærlinger, bygget vi om siden og gjorde den til en generell karriereside. Lærlingsiden er koblet til denne, og andre som ønsker å gå det samme løpet kan få nyttig informasjon om firmaet og nye lærlinginntak.

Kan dette være noe for din bedrift?

Karriereside er god employer branding. Her kan du legge inn smått og stort fra bedriften og la folk bli kjent med dere på en mer uformell måte. Vårt team hjelper deg gjerne med å sette opp en karriereside for din bedrift