You are currently viewing Ecura – Nasjonalkampanje

Ecura – Nasjonalkampanje

Ecura er et av Norges største private helseforetak og har en viktig rolle i samfunnet. Spesielt i den utfordrende tiden etter at Norge stengte 12. mars 2020. De opplevde stor etterspørsel fra oppdragsgivere og behovet for å dekke arbeidsmengden var noe Ecura AS trengte hjelp til å kommunisere ut til hele Norge.

Vi skulle nå hele HelseNorge

Ecura har siden 2016 etablert seg som en landsdekkende leverandør av tjenester innen helse og omsorg. Med satsing på kvalitet, kompetanse og innovasjon leverer de tjenester innen bo og habilitering, rus og psykiatri, Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA), hjemmetjenester og formidling av helsebemanning.

 

Ecura Bo og Habilitering AS, som er en del av Ecura-konsernet, har lenge benyttet vår søkerhåndtering og kreative annonsering med medierådgivning. Denne gangen trengte hele Ecura-konsernet å få på plass helsepersonell kjapt. Dette ville vi selvfølgelig bidra med.

Det var viktig å nå bredt ut, samtidig som det var viktig å treffe de forskjellige målgruppene der de befinner seg i den digitale verden. Her kom vi frem til at en mediemiks mellom SoMe-kanalaer, fagnettsted og nasjonal nettavis var en god kombinasjon. Selvsagt nøye segmentert og med et tiltalende design.

Nye muligheter for interessante jobber i helse og omsorg i en utfordrende tid

Ecura AS trengte å få på plass ansatte med og uten helsefaglig kompetanse, sykepleiere, assistenter samt lege- og sykepleierstudenter til oppdrag på sykehus, legevakt, boliger for trengende pasienter og i hjemmetjenesten.

Vi kjørte samme materiell på alle flater for å øke kjennskapen og oppmerksomhet med inngangen: Nye muligheter for interessante jobber i helse og omsorg i en utfordrende tid! Vi måtte fenge mange med samme budskap. 

Sjeldent har kampanjen vært så aktuell

Vi skulle nå mange i en tid der de fleste var aktive på nyhetssider og sosiale medier. Markedsmiksen var lagt opp slik at kampanjene var synlig og støttet opp hverandre på de forskjellige flatene, skapte engasjement og ble sett på som relevant. Men det er ingen vists i å skape mye engasjement om vi ikke klarer å dirigere potensielle søkere til rett plass.
Når vi lager kampanje er det viktig for at hele løpet blir gjennomgått og kvalitetssikret. Vi bistod Ecura, som stod for landingssiden til kampanjene, med å finjustere lenker og CTA-budskap.

Visninger økte med 200%

Kampanjen fikk god synlighet og engasjement. For våre målbare stillingsutlysninger innenfor Ecura Bo og Habilitering økte kampanjen med flere hundre prosent visninger. Vi er ydmyke og stolte av å ha tatt del i en viktig kampanje som berørte mange.