Direkte rekruttering

Hjelper deg å finne den rette kandidaten

Direkte rekruttering

Hjelper deg å finne den rette kandidaten

Direkte rekruttering

Hjelper deg å finne den rette kandidaten

Som arbeidsgiver / HR-ansatt har du sikkert erfart hvor utfordrende det kan være å få tak i gode kandidater.

For stillinger som er ekstra utfordrende å rekruttere til, kan vi anbefale å bygge oppunder annonsering med vår Direkte Rekruttering. La en av våre LinkedIn spesialister finne de mest aktuelle kandidatene til din ledige jobb – og oppfordre dem til å søke!

Har du en klar tanke om hvilken personprofil som passer for stillingen – så kan vi gjøre søk direkte i markedet for deg. 

Da bruker vi en datadrevet rekrutteringsstrategi der vi går rett på kandidater som har eksakt den profilen du trenger. En slik strategi passer best for å lete etter kandidater som allerede er i jobb.

 

Før vi starter kandidatsøket så gjør vi alltid en grundig målgruppe analyse (faggruppe utfordringer, kompetanse tilgjengelighet, attraktivitet). Så gjør vi en jobbanalyse knyttet til ditt eksakte stillingsbehov (utdannelse, erfaring, fagkompetanse og sertifiseringskrav). Deretter så lager vi en kortfattet og spennende presentasjon av deg som arbeidsgiver (employer branding).

 

Til slutt så tar vi direkte kontakt med ansatte i målgruppen din, med riktig profil, selger inn deg som en mulig ny arbeidsgiver og ber om et Teams møte. En mer effektiv kandidatsøk-strategi enn dette er vanskelig å finne.

Som arbeidsgiver / HR-ansatt har du sikkert erfart hvor utfordrende det kan være å få tak i gode kandidater.

For stillinger som er ekstra utfordrende å rekruttere til, kan vi anbefale å bygge oppunder annonsering med vår Direkte Rekruttering. La en av våre LinkedIn spesialister finne de mest aktuelle kandidatene til din ledige jobb – og oppfordre dem til å søke!

Har du en klar tanke om hvilken personprofil som passer for stillingen – så kan vi gjøre søk direkte i markedet for deg. 

Da bruker vi en datadrevet rekrutteringsstrategi der vi går rett på kandidater som har eksakt den profilen du trenger. En slik strategi passer best for å lete etter kandidater som allerede er i jobb.

 

Før vi starter kandidatsøket så gjør vi alltid en grundig målgruppe analyse (faggruppe utfordringer, kompetanse tilgjengelighet, attraktivitet). Så gjør vi en jobbanalyse knyttet til ditt eksakte stillingsbehov (utdannelse, erfaring, fagkompetanse og sertifiseringskrav). Deretter så lager vi en kortfattet og spennende presentasjon av deg som arbeidsgiver (employer branding).

 

Til slutt så tar vi direkte kontakt med ansatte i målgruppen din, med riktig profil, selger inn deg som en mulig ny arbeidsgiver og ber om et Teams møte. En mer effektiv kandidatsøk-strategi enn dette er vanskelig å finne.

Vi finner kandidatene for deg!

Vi finner kandidatene for deg!

Search & Selection

De aller fleste har i dag en personprofil i ett eller flere sosiale medier. Vi vet hvordan vi kan
segmentere på forskjellige kvaliteter for å finne de som egner seg best for din ledige jobb

Din bedrift fra sin beste side

I forkant av søker har vår medierådgiver i samarbeid med deg laget en presentasjon av både
firmaet og den ledige jobben – og sitter med svar på alle eventuelle spørsmål en kandidat
måtte ha om jobben.

1-1 dialog

Vår medierådgiver presenterer stillingen i en 1-1dialog med personen, og er med dem i
prosessen fra der introdusert til stillingen og til de vet alt de trenger for å søke. Målet
er å motivere drømmekandidaten til å søke på stillingen.

gåsetegn

Cemasys.com AS søkte etter en svensktalende KAM selger med bosted Oslo og 5-7 års erfaring fra storkundemarkedet. Annonsering i jobbportaler og norske medier gav ikke noe resultat. Til slutt prøvde vi Direkte Rekruttering hos Jobbsys.no, og raskt fikk vi på plass 3-4 gode kandidater med riktig profil.

Ingen av disse personene var aktivt jobbsøkende og alle var i jobb. En av disse DR-kandidatene ble da ansatt i stillingen til slutt.

Jan W. Elmenhorst-Larsen  

CEMAsys.com

gåsetegn

Cemasys.com AS søkte etter en svensktalende KAM selger med bosted Oslo og 5-7 års erfaring fra storkundemarkedet. Annonsering i jobbportaler og norske medier gav ikke noe resultat. Til slutt prøvde vi Direkte Rekruttering hos Jobbsys.no, og raskt fikk vi på plass 3-4 gode kandidater med riktig profil.

Ingen av disse personene var aktivt jobbsøkende og alle var i jobb. En av disse DR-kandidatene ble da ansatt i stillingen til slutt.

Jan W. Elmenhorst-Larsen  

CEMAsys.com