Kunde: ECURA AS

Oppdrag:   Landsdekkende kampanje

annonsering: Dagbladet, google display, facebook, instagram, snapchat og fagnettstedet sykepleien.no

Nasjonal dekning for helseforetaket Ecura i coronatiden. 

Ecura er et av Norges største private helseforetak og har en viktig rolle i samfunnet. Spesielt i den utfordrende tiden etter at Norge stengte 12. mars 2020. De opplevde stor etterspørsel fra oppdragsgivere og behovet for å dekke arbeidsmengden var noe Ecura AS trengte hjelp til å kommunisere ut til hele Norge. 

Medierådgiver: Mona Reppe
Grafisk Design: Ida Elise Østberg
Annonseleveranse: Line Løvaas

VI SKULLE NÅ HELE HELSENORGE

Ecura-konsernet har siden 2016 etablert seg som en landsdekkende leverandør av tjenester innen helse og omsorg. Med satsing på kvalitet, kompetanse og innovasjon leverer de tjenester innen bo og habilitering, rus og psykiatri, Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA), hjemmetjenester og formidling av helsebemanning.

Ecura Bo og Habilitering AS som er en del av Ecura-konsernet, har lenge benyttet vårt søkerhåndteringssystem og kreativ annonsering med medierådgivning. Vi har tidligere samarbeidet om å finne de rette innenfor bo og habilitering.

Denne gangen trengte hele Ecura-konsernet å få på plass helsepersonell kjapt.
Dette ville vi selvfølgelig bidra med. 

 

 

 

I den nasjonale kampanjen var det mange typer stillinger som skulle fylles. Det var viktig å nå bredt ut samtidig som det var viktig å treffe de forskjellige målgruppene der de befinner seg i den digitale verden. Her kom vi frem til at en mediemiks mellom SoMe-kanaler, fagnettsted og nasjonal nettavis var en god kombinasjon. Selvsagt nøye segmentert og med et tiltalende design.

– Mona Reppe, medierådgiver i Jobbsys.no

 

NYE MULIGHETER FOR INTERESSANTE JOBBER I HELSE OG OMSORG I EN UTFORDRENDE TID

Ecura AS trengte å få på plass ansatte med og uten helsefaglig kompetanse, sykepleiere, assistenter og lege- og sykepleierstudenter til oppdrag på sykehus, legevakt, boliger for trengende pasienter og i hjemmetjenesten.

Vi kjørte samme materiell på alle flater for å øke kjennskapen og oppmerksomhet med inngangen: Nye muligheter for interessante jobber i helse og omsorg i en utfordrende tid! Vi måtte fenge mange med samme budskap. 

 

«Vi ville lage bannere som både hadde gjenkjennelseseffekt og som traff målgruppen. Vi jobbet ut i fra et bilde med mye dybde i. Som en metafor for den viktige jobben Ecura gjør, viser bildet hvordan man ser solen og går mot den sammen. Vi sørget også for å lede blikket mot inngangssetningen. »

–  Ida Elise Østberg, grafisk designer i Jobbsys.no

SJELDENT HAR KAMPANJEN VÆRT SÅ AKTUELL

Vi skulle nå mange i en tid der de fleste var aktive på nyhetssider og sosiale medier. Markedsmiksen var lagt opp slik at kampanjene var synlig og støttet opp hverandre på de forskjellige flatene, skapte engasjement og ble sett på som relevant. Men det er ingen vists i å skape mye engasjement om vi ikke klarer å dirigere potensielle søkere til rett plass.

Når vi lager kampanje er det viktig for oss som en ekstern samarbeidspartner for ledige stillinger for våre kunder at vi sørger for at hele løpet blir gjennomgått og kvalitetssikret. Vi bistod Ecura som stod for landingssiden til kampanjene med å finjustere lenker og CTA-budskap.

 

«Vi forstod raskt at annonseringen ville få mye engasjement og klikk. Utfordringen var å dirigere de rette inn til riktig annonse.»

–  Line Løvaas, leveranseansvarlig i Jobbsys.no

UTFORDRENDE TID FOR SAMARBEID

Vi er et sammensatt team som er vant med å jobbe tett på hverandre. Denne gangen satt vi alle på hjemmekontor og skulle samarbeide like bra som vi pleier, men finne andre måter å oppdatere hverandre med relevant informasjon for å sørge for at kvaliteten var sikret.

 

 

VISNINGER ØKTE MED 200%

Kampanjen fikk god synlighet og engasjement. For våre målbare stillingsutlysninger innenfor Ecura Bo og Habilitering økte kampanjen med flere hundre prosent visninger. Vi er ydmyke og stolte av å ha tatt del i en viktig kampanje som berørte mange.

LES FLERE SUKSESSHISTORIER

Kunde: ECURA AS

Oppdrag:   Landsdekkende kampanje

annonsering: Dagbladet, google display, facebook, instagram, snapchat og fagnettstedet sykepleien.no

Nasjonal dekning for helseforetaket Ecura i coronatiden. 

Ecura er et av Norges største private helseforetak og har en viktig rolle i samfunnet. Spesielt i den utfordrende tiden etter at Norge stengte 12. mars 2020. De opplevde stor etterspørsel fra oppdragsgivere og behovet for å dekke arbeidsmengden var noe Ecura AS trengte hjelp til å kommunisere ut til hele Norge. 

Medierådgiver: Mona Reppe
Grafisk Design: Ida Elise Østberg
Annonseleveranse: Line Løvaas

VI SKULLE NÅ HELE HELSENORGE

Ecura-konsernet har siden 2016 etablert seg som en landsdekkende leverandør av tjenester innen helse og omsorg. Med satsing på kvalitet, kompetanse og innovasjon leverer de tjenester innen bo og habilitering, rus og psykiatri, Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA), hjemmetjenester og formidling av helsebemanning.

Ecura Bo og Habilitering AS som er en del av Ecura-konsernet, har lenge benyttet vårt søkerhåndteringssystem og kreativ annonsering med medierådgivning. Vi har tidligere samarbeidet om å finne de rette innenfor bo og habilitering.

Denne gangen trengte hele Ecura-konsernet å få på plass helsepersonell kjapt.
Dette ville vi selvfølgelig bidra med. 

 

«I den nasjonale kampanjen var det mange typer stillinger som skulle fylles. Det var viktig å nå bredt ut samtidig som det var viktig å treffe de forskjellige målgruppene der de befinner seg i den digitale verden. Her kom vi frem til at en mediemiks mellom SoMe-kanaler, fagnettsted og nasjonal nettavis var en god kombinasjon. Selvsagt nøye segmentert og med et tiltalende design.»

– Mona Reppe, medierådgiver i Jobbsys.no

 

NYE MULIGHETER FOR INTERESSANTE JOBBER I HELSE OG OMSORG I EN UTFORDRENDE TID

Ecura AS trengte å få på plass ansatte med og uten helsefaglig kompetanse, sykepleiere, assistenter og lege- og sykepleierstudenter til oppdrag på sykehus, legevakt, boliger for trengende pasienter og i hjemmetjenesten.

Vi kjørte samme materiell på alle flater for å øke kjennskapen og oppmerksomhet med inngangen: Nye muligheter for interessante jobber i helse og omsorg i en utfordrende tid! Vi måtte fenge mange med samme budskap. 

 

«Vi ville lage bannere som både hadde gjenkjennelseseffekt og som traff målgruppen. Vi jobbet ut i fra et bilde med mye dybde i. Som en metafor for den viktige jobben Ecura gjør, viser bildet hvordan man ser solen og går mot den sammen. Vi sørget også for å lede blikket mot inngangssetningen. »

–  Ida Elise Østberg, grafisk designer i Jobbsys.no

SJELDENT HAR KAMPANJEN VÆRT SÅ AKTUELL

Vi skulle nå mange i en tid der de fleste var aktive på nyhetssider og sosiale medier. Markedsmiksen var lagt opp slik at kampanjene var synlig og støttet opp hverandre på de forskjellige flatene, skapte engasjement og ble sett på som relevant. Men det er ingen vists i å skape mye engasjement om vi ikke klarer å dirigere potensielle søkere til rett plass.

Når vi lager kampanje er det viktig for oss som en ekstern samarbeidspartner for ledige stillinger for våre kunder at vi sørger for at hele løpet blir gjennomgått og kvalitetssikret. Vi bistod Ecura som stod for landingssiden til kampanjene med å finjustere lenker og CTA-budskap.

 

«Vi forstod raskt at annonseringen ville få mye engasjement og klikk. Utfordringen var å dirigere de rette inn til riktig annonse. »

–  Line Løvaas, leveranseansvarlig i Jobbsys.no

UTFORDRENDE TID FOR SAMARBEID

Vi er et sammensatt team som er vant med å jobbe tett på hverandre. Denne gangen satt vi alle på hjemmekontor og skulle samarbeide like bra som vi pleier, men finne andre måter å oppdatere hverandre med relevant informasjon for å sørge for at kvaliteten var sikret.

 

VISNINGER ØKTE MED 200%

Kampanjen fikk god synlighet og engasjement. For våre målbare stillingsutlysninger innenfor Ecura Bo og Habilitering økte kampanjen med flere hundre prosent visninger. Vi er ydmyke og stolte av å ha tatt del i en viktig kampanje som berørte mange.

LES FLERE SUKSESSHISTORIER

Kunde: ECURA AS

Oppdrag:   Landsdekkende kampanje

annonsering: Dagbladet, google display, facebook, instagram, snapchat og fagnettstedet sykepleien.no

Nasjonal dekning for helseforetaket Ecura i coronatiden. 

Ecura er et av Norges største private helseforetak og har en viktig rolle i samfunnet. Spesielt i den utfordrende tiden etter at Norge stengte 12. mars 2020. De opplevde stor etterspørsel fra oppdragsgivere og behovet for å dekke arbeidsmengden var noe Ecura AS trengte hjelp til å kommunisere ut til hele Norge. 


Medierådgiver:
Mona Reppe

Grafisk Design: Ida Elise Østberg
Annonseleveranse: Line Løvaas

VI SKULLE NÅ HELE HELSENORGE

Ecura-konsernet har siden 2016 etablert seg som en landsdekkende leverandør av tjenester innen helse og omsorg. Med satsing på kvalitet, kompetanse og innovasjon leverer de tjenester innen bo og habilitering, rus og psykiatri, Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA), hjemmetjenester og formidling av helsebemanning.

Ecura Bo og Habilitering AS som er en del av Ecura-konsernet, har lenge benyttet vårt søkerhåndteringssystem og kreativ annonsering med medierådgivning. Vi har tidligere samarbeidet om å finne de rette innenfor bo og habilitering.

Denne gangen trengte hele Ecura-konsernet å få på plass helsepersonell kjapt.
Dette ville vi selvfølgelig bidra med. 

 

«I den nasjonale kampanjen var det mange typer stillinger som skulle fylles. Det var viktig å nå bredt ut samtidig som det var viktig å treffe de forskjellige målgruppene der de befinner seg i den digitale verden. Her kom vi frem til at en mediemiks mellom SoMe-kanaler, fagnettsted og nasjonal nettavis var en god kombinasjon. Selvsagt nøye segmentert og med et tiltalende design.»

– Mona Reppe, medierådgiver i Jobbsys.no

 

NYE MULIGHETER FOR INTERESSANTE JOBBER I HELSE OG OMSORG I EN UTFORDRENDE TID

Ecura AS trengte å få på plass ansatte med og uten helsefaglig kompetanse, sykepleiere, assistenter og lege- og sykepleierstudenter til oppdrag på sykehus, legevakt, boliger for trengende pasienter og i hjemmetjenesten.

Vi kjørte samme materiell på alle flater for å øke kjennskapen og oppmerksomhet med inngangen: Nye muligheter for interessante jobber i helse og omsorg i en utfordrende tid! Vi måtte fenge mange med samme budskap. 

 

«Vi ville lage bannere som både hadde gjenkjennelseseffekt og som traff målgruppen. Vi jobbet ut i fra et bilde med mye dybde i. Som en metafor for den viktige jobben Ecura gjør, viser bildet hvordan man ser solen og går mot den sammen. Vi sørget også for å lede blikket mot inngangssetningen.»

 

–  Ida Elise Østberg,
grafisk designer i Jobbsys.no

SJELDENT HAR KAMPANJEN VÆRT SÅ AKTUELL

Vi skulle nå mange i en tid der de fleste var aktive på nyhetssider og sosiale medier. Markedsmiksen var lagt opp slik at kampanjene var synlig og støttet opp hverandre på de forskjellige flatene, skapte engasjement og ble sett på som relevant. Men det er ingen vists i å skape mye engasjement om vi ikke klarer å dirigere potensielle søkere til rett plass.

Når vi lager kampanje er det viktig for oss som en ekstern samarbeidspartner for ledige stillinger for våre kunder at vi sørger for at hele løpet blir gjennomgått og kvalitetssikret. Vi bistod Ecura som stod for landingssiden til kampanjene med å finjustere lenker og CTA-budskap.

 

«Vi forstod raskt at annonseringen ville få mye engasjement og klikk. Utfordringen var å dirigere de rette inn til riktig annonse. »

–  Line Løvaas, leveranseansvarlig i Jobbsys.no

UTFORDRENDE TID FOR SAMARBEID

Vi er et sammensatt team som er vant med å jobbe tett på hverandre. Denne gangen satt vi alle på hjemmekontor og skulle samarbeide like bra som vi pleier, men finne andre måter å oppdatere hverandre med relevant informasjon for å sørge for at kvaliteten var sikret.

 

VISNINGER ØKTE MED 200%

Kampanjen fikk god synlighet og engasjement. For våre målbare stillingsutlysninger innenfor Ecura Bo og Habilitering økte kampanjen med flere hundre prosent visninger. Vi er ydmyke og stolte av å ha tatt del i en viktig kampanje som berørte mange.

LES FLERE SUKSESSHISTORIER