Å treffe kandidater «midt i hjertet»

Vårt samarbeid med Kongsberg kommune er mangeårig og svært godt. Den gjensidige tilliten skaper trygge rammer og gir rom for kreativitet i offentlig rekruttering. Da de skulle rekruttere til rektorstillinger og PPT-leder, visste vi at dette kunne bli en utfordring. Både fordi det var i starten av et nytt skoleår og fordi dette er stillinger som ofte får få kvalifiserte søkere.

Her måtte både medierådgiver og kreativt team tenke nytt!

Vi utfordret den tradisjonelle malen

Kreativ avdeling hos Jobbsys.no tok på seg «tenkehetta» og hadde en idémyldring rundt oppgaven som lå foran oss. Vi utfordret den tradisjonelle malen til Kongsberg kommune og ba om å få lov til å bruke både den og bilder på en ny måte. Det vi ønsket var at stillingsannonsene skulle treffe potensielle kandidater «midt i hjertet» og friste dem til å søke.

Tanken vår var at bildene skulle representere hvem kandidatene skulle jobbe MED, nemlig barn og ungdom. Målet var at annonsene skulle appellere til søkernes ønske om og følelse av å jobbe med noe som virkelig betyr noe, som gjør en forskjell! Og selvsagt ville vi bevise at Kongsberg er en kommune som tør å «tenke utenfor boksen», noe som igjen vil gjenspeile seg i arbeidsforhold.

Resultat

Enkle annonser med gul, oppmerksomhetsskapende bakgrunn og følelsesfremkallende bilder ble brukt. Dette i kombinasjon med en kort, velvalgt tekst.

Strategien var nøye gjennomtenkt, og forskjellige plattformer ble benyttet for å nå målgruppen. Den ble annonsert både på trykte og digitale flater, og kampanjen ble en suksess – selv med et «snilt» budsjett.

Les flere suksesshistorier