Maarud potetgull

Kunde: Maarud

Prosjekt:  Brand & Category Manager

Tags: rekruttering, facebook

Medierådgivning

Må’ru så Maarud!
Et slagord som de fleste i Norge kjenner og har et forhold til. Maarud er en svært sterk merkevare og for mange selve symbolet på «lørdagskos».
De har produsert snacks til befolkningen helt siden 1936, og vokste raskt til å bli en stor og solid bedrift. I dag har de 240 ansatte i Norge, og naturlig nok har de jevnlig behov for ny arbeidskraft. Viktige verdier for Maarud er glød, lagånd og kvalitet. Og det er viktig å finne de rette ansatte, de som kan ivareta disse verdiene.
Det er her vi kommer inn. Vi er stolte over tilliten Maarud har til oss og våre anbefalte mediestrategier.

Bannerannonser i lokalaviser

Annonsering

Maarud har svært forskjellige stillinger som skal besettes. Det er stillinger innen både produksjon, utvikling, økonomi og ledelse, og målet er å finne medarbeidere som er godt kvalifiserte til jobben de skal utføre og som er gode lagspillere.

Selv om Maarud er en attraktiv arbeidsplass, må vi også til disse stillingene kjempe om «de beste». Kreativt team følger med i tiden, både med tanke på hvilke flater som er mest i skuddet og hvilke design som gir best oppmerksomhet. Maaruds enkle annonsedesign gir god synlighet og oppmerksomhet, og logo sammen med slagord taler for seg.
Vi benytter forskjellige digitale flater til utlysningene, basert på stillingstype. Mediale pakker i avisene, Facebook, Instagram, fagtidsskrift og annet.

Ved å gjøre en stillingsanalyse og se på trender tilpasser vi design, bilder og tekst til de ulike målgruppene. Alle målgrupper har ulike interesser og digitalt bruksmønster. Vår jobb er å se hvor vi treffer de du ønsker å ansette.
– Hilde
 

Resultat

Vi har tro på at våre strategier virker! Det enkle designet, og med publisering på de rette digitale flatene, skaper oppmerksomhet. Maarud-navnet oser solididet og trygghet, og mange ønsker å jobbe der.
Og ved å analysere statistikker og se på tall, vet vi hvordan de skal få de beste resultatene – altså: De beste søkerne.
Selv stillinger det er vanskelig å rekruttere til har Maarud/vi klart å komme i mål med.

Verdiene som skal prege MAARUD er glød, lagånd og kvalitet. Vi er brennende opptatt av merkevaren MAARUD og alle produktene våre, og vi er sikre på at vi lykkes best når vi jobber sammen som et lag. Når vi skal rekruttere nye medarbeidere, er det derfor veldig viktig å finne de rette kandidatene som har den samme lagånden som oss. Jobbsys.no vet hvor vi kan finne dem, og vi velger å benytte de anbefalte strategiene vi får fra dem

– Ole Enok Skjellestad – Personalsjef / HR Manager  

Trenger du hjelp til å tenke nytt og kreativt i din rekruttering?

Ta kontakt

LES FLERE CASER