Kunde: MaRTHINSEN & DUVHOLT

kampanje:   lANDINGSSIDE FOR LÆRLINGSKAMPANJE

pRODUKT:  kARRIERESIDE / LÆRLINGSIDE

Lærlingside – Marthinsen & Duvholt legger det gode grunnlaget for sine lærlinger.

Marthinsen & Duvholt ønsker å tiltrekke seg gode lærlinger til bransjen. De er en godkjent, seriøs lærebedrift, og vil vise at de følger med i tiden. Med lærlingside fra Jobbsys.no, fikk de et produkt som speiler dette. 

Medierådgiver: Mona Reppe
Grafisk Design: Joacim Eldre
Webmaster: Daniel Kittilsen

FRA Å UTLYSE EN LEDIG LÆRLINGPLASS TIL Å TENKE GJENNOM HELE KANDIDATREISEN

Hvert år utlyser Marthinsen & Duvholt ledige lærlingplasser. Søknadsmottaket er knyttet til deres konto på jobbsys.no. Fullteksten blir publisert på portalen, og kandidatene søker enkelt ved å trykke på søkeknapp. Dette gjør utvelgelsesprosessen enklere og mer oversiktlig, og videre prosess med intervjuinnkalling, avslag og ansettelse går via vårt rekrutteringssystem.

Men hva med de potensielle lærlingene? Kan en enkel stillingstekst informere en lærlingkandidat godt nok og trigge til søk? Marthinsen & Duvholt ville tenke nytt og samtidig vektlegge at de er en seriøs bedrift. De laget en film som viser en lærlings arbeidsdag i bedriften, og ønsket en egen lærlingside som er knyttet opp mot deres egen nettside. Verdien ligger i å skape innhold med relevant informasjon som appellerer til målgruppen.

 

LÆRLINGPLASS LANDINGSSIDE – TRYGGHETSSTEMPEL FOR SERIØSITET

For å kunne tiltrekke seg motiverte lærlinger, er det viktig å bygge opp omdømmet til virksomheten. En landingsside for lærlinger skaper raskt interesse og gir deg muligheten til å fortelle om arbeidsplassen på en måte som engasjerer. Lærlingsiden ligger som en egen underside på firmaets egen nettside, er målgruppetilpasset og forteller hvem kollegene er, om arbeidsmiljøet og ansattgoder. Mulighetene er mange, og vi tilpasser siden etter hvordan virksomheten er bygget opp.

Lærlingsiden er lagt opp til å vekke interesse hos jenter og gutter i ung alder. «Tone of voice», layout og informasjon er tilpasset en ung målgruppe som er på vei ut i arbeidslivet. Samtidig skal siden også informere og trygge foreldre/pådrivere på en måte som bekrefter at dette er et bra sted for deres unge håpefulle. Det er bevisste valg for seriøsitetsstempler som blir hensyntatt hele veien.

Intervjuene av tidligere og nåværende lærlinger skaper en arena der ungdom kommuniserer til ungdom og forteller om sine opplevelser og erfaringer. Å få innblikk i hvordan det er å være lærling fra en som har erfaring, har stor verdi.

 

For Marthinsen & Duvholt var det essensielt at lærlingsiden gjenspeilet resten av nettsiden med samme layout og utseende, samtidig som den skulle appellere til de unge. 

-Mona Reppe, medierådgiver i Jobbsys.no 

KAMPANJER FRA SNAPCHAT SKAPER OPPMERKSOMHET

Med tanke på brukeradferden til målgruppen, ble det også utviklet en Snapchat-kampanje som dirigerer kandidaten direkte inn til lærlingsiden ved å «swipe» opp. Bruken av samme film på kampanjemateriellet som på landingssiden skaper gjenkjennelse.

Med mobilen i hånden blir lærlingkandidaten guidet gjennom hele reisen: Først å bli oppmerksom på lærlingmuligheten, deretter få relevant informasjon, og til slutt bli trigget til søk.    

RESULTAT

Marthinsen & Duvholt har i samarbeid med jobbsys.no skapt en arena for å tiltrekke seg gode lærlinger og vise bedriften fra sin beste side. Med en lærlingside knyttet til egen nettside får de mulighet til å gi målgruppen skreddersydd informasjon. Ved å koble lærlingsiden til søkerhåndteringsverktøyet de allerede bruker, håndterer de søkerne på en korrekt og enkel måte. 

Ta gjerne en titt på lærlingsiden HER

 

HØRES DETTE UT SOM NOE FOR  DIN BEDRIFT?

Vi hjelper deg i jakten på drømmekandidatene. Ta gjerne en uforpliktende prat med oss om hva vi kan tilby. 

Ta kontakt

LES FLERE SUKSESSHISTORIER