Kunde: Norautron

Oppdrag:   Ny profil

annonsering: alle digitale flater

Vi må følge med i timen – ny profil for annonsering av ledige stillinger for Norautron AS

En profilmanual står aldri stille og vil alltid være i utvikling for å følge med i tiden. Det samme gjelder kreativ utforming for ledige stillinger. Vi hjalp Norautron med nye maler for annonseringer.

Medierådgiver: Anne-Lene Spanthus
Grafisk Design: Joacim Eldre

OPPDATERT PROFILMANUAL

Norautron har over lengre tid brukt samme mal for annonsering av ledige stillinger. Samtidig har deres profilmanual blitt oppdatert med et stilrent og moderne uttrykk, nye visuelle virkemidler og bildemaner.

Dette resulterte i at uttrykket og utseende fra malen av annonser og nye profilmanualen ble for ulikt og vi kastet oss rundt for å lage nye maler.

 

Sammen med markedsavdelingen hos Norautron fanget vi opp et avvik som vi ønsket å bistå med. Arbeidet med ny mal for profilering av ledige stillinger vil både hjelpe oss i arbeidet med fremtidige utlysninger og sikre det rette uttrykket i markedsføringen.

– Anne-Lene Spanthus, byråleder i Jobbsys.no

 

BINDELEDDET MELLOM HR OG MARKED

Målet vårt er at annonsering av ledige stillinger skal underbygge det markedsavdelingen ønsker og at uttrykket skal være det samme på alle flater. Jobbsys.no som en ekstern samarbeidspartner for Norautron skal sørge for at profilering av ledige stillinger også skal være med på arbeidet med å øke kjennskap og hjelpe markedsføring av virksomheten.

 

KREATIV UTFORMING

Det nye visuelle utrykket var allerede implementert på nettsiden. Font. logo, farger og bilder har vi alltid oppdatert og lagret hos oss for alle våre kunder, og utfordringen gikk på å finne riktig «tone of voice» og bruke de visuelle elementene til fordel for enhver stillingsutlysning.

Målet er at de digitale bannere skal fenge den rette kandidaten og samtidig være tro mot designet. Malen skal ha en lang levetid og kunne brukes på alle digitale flater som fagnettsteder, nettaviser og SoMe kampanjer.

 

Verdien ligger i å skape gjenkjennelse. De samme trekkene og fargene brukes konsekvent for å ha fokus på merkevare og bli kjent igjen på alle flater der bannere presenteres.

– Joacim Eldre, grafisk designer i Jobbsys.no

 

RESULTAT

Den nye malen vil ha samme uttrykk på alle flater og være i henholdt til ny profilmanual for Norautron. Malen inneholder både statiske bannere og bannere med bevegelse for å øke oppmerksomheten og trigge til å lese mer om stillingene.

 

Vårt samarbeid med Jobbsys.no har bidratt til god eksponering mot rett målgruppe via de riktige kanalene. Jobbsys.no er flinke
til å følge opp og responderer lynraskt når vi trenger hjelp med rekruttering.

– Silje Engebretsen, marketing manager i Norautron AS