Våre veier innen Transport- og logistikk

Vi har lang erfaring med rekruttering til transport- og logistikkbransjen. Sammen med våre kunder jobber vi målrettet for å finne kvalifiserte kandidater.

Å trigge til søk 

Kjøreleder, koordinator, distribusjonsmedarbeider, sjåfør, terminalarbeider, kundekonsulent, KAM, lagermedarbeider og befraktere er alle eksempler på viktige roller i transportbransjen. Alle ledd trenger gode ansatte for at firmaet skal fungere som et velsmurt maskineri. 

Sammen med kunden kommer vi frem til riktig mediemiks for å finne den rette kandidaten og velger virkemidler for å trigge kandidaten til å søke. Kampanjene for utlysningen og materiellet som blir brukt må skape oppmerksomhet og oppfattes som relevant for at man skal få kandidaten til å lese.

Schenker

Med 140 års erfaring er DB Schenker en ledende aktør i den globale transport- og logistikkindustrien. De uttaler selv at deres viktigste verdi er de ansatte. Hos Schenker finnes mange ulike stillinger, og annonseringen har vært rettet mot ulike målgrupper.

Det er givende å bistå DB Schenker i jakten på kvalifiserte kandidater. Vi sørger for at jobbutlysningen er synlig i de kanalene som målgruppen benytter. 

Våre medierådgivere tar seg av analysen og mediestrategien i forkant av publisering og legger opp til en kampanje som skal treffe de kvalifiserte kandidatene der de befinner seg. I de drøye 20 årene Jobbsys.no har vært på banen, har vi etablert et godt samarbeid med de fleste mediehus og fagsteder som vi målrettet bruker for de ulike utlysningene.

I 2019 lette Schenker etter trainees, og vi valgte å dele opp kampanjen for å segmentere mot to forskjellige målgrupper. Vi ønsket først og fremst å treffe gutter og jenter i «riktig» aldersgruppe med utdanningsløp og interesser som passet til trainee-programmet.

Samtidig kjørte vi en parallell kampanje hvor målgruppen vi ville treffe var mer generell. Vi ønsket god synlighet også hos foreldre, besteforeldre og lærere som kunne tipse videre til sine unge og håpefulle. 

I dagens digitale verden er mulighetene for segmentering mange. I motsetning til kampanjer der formålet er å spre budskapet til en stor og generell målgruppe, er det i en jobbutlysning viktig å treffe «spot on». Målgruppen er ofte smal, og det er viktig å segmentere riktig.

DSV

DSV er en global transport- og logistikkpartner med mangeårig erfaring både i luft, sjø og land. For en aktør som satser på flere områder, er det viktig å ha inspirerte og motiverte ansatte med rett profil. Som en stor aktør er det store muligheter innenfor et bredt spekter av jobber både nasjonalt og internasjonalt.

DSV legger vekt på at man skal utvikles både personlig og faglig som ansatt i bedriften – noe som i stor grad understrekes av slagordet:  «Forward your career».

I DSVs kampanjer er vi opptatt av å være tro mot karriereprogrammet, vise frem kjerneverdiene og profilere bedriften med samme «tone of voice» som de selv benytter. 

Etter at medierådgiverne har lagt opp riktig mediestrategi for kampanjene, sendes oppdraget videre til vårt kreative team. Teamet består av grafiske designere og tekstforfattere som kjenner plattformene og vet hva som skal til for å få oppmerksomhet. 

Vi viser din bedrift fra sin beste side

Vår høyeste prioritet er alltid at våre kunder skal lykkes. Det er de ansatte som utgjør kompetansen en bedrift har, og et godt arbeidsmiljø er viktig for suksessfaktoren. Det er essensielt at din neste medarbeider har de nødvendige kvalifikasjonene og er rett person for jobben.

Jobbutlysningen gir mange tilfeller et førsteinntrykk av bedriften. Vi utfordrer arbeidsgivere til å tenke over egen attraktivitet og positive historier. Vi ønsker å bidra til å kommunisere positivitet og stolthet videre til nåværende og fremtidige medarbeidere for å inspirere, motivere og gjøre bedriften til et foretrukket sted å jobbe. 

Les flere suksesshistorier