Sliter du med å finne «den rette?»

Som arbeidsgiver/HR-person har du sikkert erfart hvor utfordrende det kan være å få tak i gode kandidater. 

For stillinger som er ekstra utfordrende å rekruttere til, kan vi anbefale å bygge oppunder annonsering med vår Direkte Rekruttering. La en av våre medierådgivere finne de mest aktuelle kandidatene til din ledige jobb – og oppfordre dem til å søke! 

Vi finner dem for deg!

De aller fleste har i dag en personprofil i ett eller flere sosiale medier. Vi vet hvordan vi kan segmentere på forskjellige kvaliteter for å finne de som egner seg best for din ledige jobb.

I forkant av søket har vår medierådgiver i samarbeid med deg laget en presentasjon av både firmaet og den ledige jobben – og sitter med svar på alle eventuelle spørsmål en kandidat måtte ha om jobben.

Vår medierådgiver presenterer stillingen i en 1-1 dialog med personen, og er med dem i prosessen fra de er introdusert til stillingen og til de vet alt de trenger for å søke. Målet er å motivere stjernekandidaten til å søke på stillingen.

Kundeopplevelser:

Cemasys.com AS søkte etter en svensktalende KAM selger med bosted Oslo og 5-7 års erfaring fra storkundemarkedet. 

Annonsering i jobbportaler og norske medier gav ikke noe resultat. Til slutt prøvde vi Direkte Rekruttering hos Jobbsys.no, og raskt fikk vi på plass 3-4 gode kandidater med riktig profil. Ingen av disse personene var aktivt jobbsøkende og alle var i jobb. En av disse DR-kandidatene ble da ansatt i stillingen til slutt. 

Jan W. Elmenhorst-Larsen / CEMAsys.com

Sliter du med å finne «den rette?»

Som arbeidsgiver/HR-person har du sikkert erfart hvor utfordrende det kan være å få tak i gode kandidater. 

For stillinger som er ekstra utfordrende å rekruttere til, kan vi anbefale å bygge oppunder annonsering med vår Direkte Rekruttering. La en av våre medierådgivere finne de mest aktuelle kandidatene til din ledige jobb – og oppfordre dem til å søke! 

Vi finner dem for deg!

De aller fleste har i dag en personprofil i ett eller flere sosiale medier. Vi vet hvordan vi kan segmentere på forskjellige kvaliteter for å finne de som egner seg best for din ledige jobb.

I forkant av søket har vår medierådgiver i samarbeid med deg laget en presentasjon av både firmaet og den ledige jobben – og sitter med svar på alle eventuelle spørsmål en kandidat måtte ha om jobben.

Vår medierådgiver presenterer stillingen i en 1-1 dialog med personen, og er med dem i prosessen fra de er introdusert til stillingen og til de vet alt de trenger for å søke. Målet er å motivere stjernekandidaten til å søke på stillingen.

Kundeopplevelser:

Cemasys.com AS søkte etter en svensktalende KAM selger med bosted Oslo og 5-7 års erfaring fra storkundemarkedet. 

Annonsering i jobbportaler og norske medier gav ikke noe resultat. Til slutt prøvde vi Direkte Rekruttering hos Jobbsys.no, og raskt fikk vi på plass 3-4 gode kandidater med riktig profil. Ingen av disse personene var aktivt jobbsøkende og alle var i jobb. En av disse DR-kandidatene ble da ansatt i stillingen til slutt. 

Jan W. Elmenhorst-Larsen / CEMAsys.com

Sliter du med å finne «den rette?»

Som arbeidsgiver/HR-person har du sikkert erfart hvor utfordrende det kan være å få tak i gode kandidater. 

For stillinger som er ekstra utfordrende å rekruttere til, kan vi anbefale å bygge oppunder annonsering med vår Direkte Rekruttering. La en av våre medierådgivere finne de mest aktuelle kandidatene til din ledige jobb – og oppfordre dem til å søke! 

Vi finner dem for deg!

De aller fleste har i dag en personprofil i ett eller flere sosiale medier. Vi vet hvordan vi kan segmentere på forskjellige kvaliteter for å finne de som egner seg best for din ledige jobb.

I forkant av søket har vår medierådgiver i samarbeid med deg laget en presentasjon av både firmaet og den ledige jobben – og sitter med svar på alle eventuelle spørsmål en kandidat måtte ha om jobben.

Vår medierådgiver presenterer stillingen i en 1-1 dialog med personen, og er med dem i prosessen fra de er introdusert til stillingen og til de vet alt de trenger for å søke. Målet er å motivere stjernekandidaten til å søke på stillingen.

Vil du vite mer?

Vår seniorrådgiver Mona er ekspert på Direkte Rekruttering og tar gjerne en uforpliktende prat med deg!

Kundeopplevelser:

Cemasys.com AS søkte etter en svensktalende KAM selger med bosted Oslo og 5-7 års erfaring fra storkundemarkedet. 

Annonsering i jobbportaler og norske medier gav ikke noe resultat. Til slutt prøvde vi Direkte Rekruttering hos Jobbsys.no, og raskt fikk vi på plass 3-4 gode kandidater med riktig profil. Ingen av disse personene var aktivt jobbsøkende og alle var i jobb. En av disse DR-kandidatene ble da ansatt i stillingen til slutt. 

Jan W. Elmenhorst-Larsen / CEMAsys.com