STILLINGSPORTAL

Profiler ledige stillinger


Søkerhåndterings-
verktøy

Setter søknadene i system

Medierådgivning

Hjelper deg å finne riktig markedsmiks

Direkte rekruttering

Hjelper deg å finne den rette

La oss gjøre ansettelsesprosessen til en suksesshistorie for deg!

REKRUTTERINGSSYSTEM

Bak enhver stillingsutlysning må det grunnleggende være på plass. Vår stillingsportal gir deg mulighet til å lyse ut stillingen og gjøre den søkbar for kandidater. 

Vårt søkerhåndteringsverktøy gjør rekrutteringsprosessen enkel og oversiktlig for deg og dine kolleger. Får du inn søknader per mail i dag, må du håndtere opplysningene til kandidatene riktig for å overholde GDPR-reglementet. Systemet sørger automatisk for korrekt håndteringen av personvernforordningen.  

Din bedrift har en historie.
La oss fortelle den for deg!

Bedrifter har ulike behov og utfordringer i jakten på ny kompetanse. Vi har fokusert på produkter som til sammen vil hjelpe deg å skape en helhetlig HR-kommunikasjon. 

Hva vi kan gjøre for deg

Dagens mediebilde er stort, komplekst og krever spesialkompetanse for å optimalisere annonseringen.

Vi tilbyr medierådgivning slik at din stillingsannonsering blir treffsikker, lønnsom og når ønsket målgruppe.

Vi har mange års erfaring, kjenner markedet og har spesialkompetanse på de forskjellige mediene. 

Vi legger opp helhetlige kampanjer i nettaviser, fagnettsteder og SoMe-kanaler som støtter hverandre og gir merverdi. 

Hvordan gjør vi det

Vi lager en attraktiv presentasjon av firmaet og stillingen, og gjør konkrete søk etter riktig kandidatprofil der vi vet kandidaten befinner seg.

Firmaet og stillingen presenteres for kandidaten med 1-1 dialog og oppfordring om å søke. 

Kandidaten vil i større grad trigges til å søke stillingen med Direkte Rekruttering-pakken.

Utvelgelsen og den videre prosessen håndterer du selv.

Hva gjør vi for deg

Kreative og spennende HR-kampanjer vekker oppmerksomhet og gir flere gode jobbsøkere.

Vi kan brukeradferden til din målgruppe og vet hvor vi skal finne den rette kandidaten.

Vårt kreative team hjelper deg med spennende bilder, grafikk og tekst som trigger, og vi publiserer der kandidaten er.

Kampanjen vil bli fulgt opp hele veien for å få best mulig resultat.

 

Hvorfor ha karriereside

Målgruppetilpasset karriereside med direkte link til ledige stillinger.

Kan kobles opp til egen hjemmeside. Formes etter behov og virksomhetsstruktur.

Dine ansatte er de beste ambassadørene for bedriften. Vi fronter mini-intervjuer og fortelle hva som er unikt og positivt ved arbeidsplassen. 

Les mer om vår stillingsportal

Portalen har 350.000 unike brukere hver måned.

Egen firmakonto og portal som også gir tilgang og mulighet til «åpen søknad som kobles til egen webside.

Vi legger ut alle ledige stillinger som fulltekst, og sørger for at teksten optimaliseres for SEO.

Fullteksten blir landingsside for øvrige kampanjer.

Hvorfor velge vårt system

Med vårt søkerhåndteringsverktøy kan du digitalisere og forenkle hele søknads- og kandidatprosessen.

Med flere nivåer av tilganger har du kontroll hele veien.

Da får du dokumentgjennomgang, kandidatrangering og intervjuprosess via et felles arbeidssystem på alle enheter.

Ivaretar GDPR-regler for personopplysninger.

REKRUTTERINGSSYSTEM

Bak enhver stillingsutlysning må det grunnleggende være på plass. Vår stillingsportal gir deg mulighet til å lyse ut stillingen og gjøre den søkbar for kandidater.

Vårt søkerhåndteringsverktøy gjør rekrutteringsprosessen enkel og oversiktlig for deg og dine kolleger. Får du inn søknader per mail i dag, må du håndtere opplysningene til kandidatene riktig for å overholde GDPR-reglementet. Systemet sørger automatisk for korrekt håndteringen av personvernforordningen.  

STILLINGSPORTAL
Profiler ledige stillinger

Portalen har 350.000 unike brukere hver måned.

Egen firmakonto og portal som også gir tilgang og mulighet til «åpen søknad som kobles til egen webside.

Vi legger ut alle ledige stillinger som fulltekst, og sørger for at teksten optimaliseres for SEO.

Fullteksten blir landingsside for øvrige kampanjer.

 

SØKERHÅNDTERINGSVERKTØY
Setter søknadene i system

Med vårt søkerhåndteringsverktøy kan du digitalisere og forenkle hele søknads- og kandidatprosessen.

Med flere nivåer av tilganger har du kontroll hele veien.

Da får du dokumentgjennomgang, kandidatrangering og intervjuprosess via et felles arbeidssystem på alle enheter.

Ivaretar GDPR-regler for personopplysninger.

Jobbsys.no har utviklet sin egen SAAS teknologiplattform som digitaliserer hele rekrutteringsprosessen fra annonsering til ansettelse.

La oss gjøre ansettelsesprosessen til en suksesshistorie for deg!

Jobbsys.no har utviklet sin egen SAAS teknologiplattform som digitaliserer hele rekrutteringsprosessen fra annonsering til ansettelse.

MEDIERÅDGIVNING

For at din utlysning skal være synlig og treffe både aktive og potensielle kandidater, er det viktig å trigge interessen via andre portaler enn de tradisjonelle. Med 20 års erfaring og tusenvis av gjennomførte HR-kampanjer, vil våre medierådgivere sikre at din kampanje blir både treffsikker og lønnsom.

Med andre ord: Vi gjør din utlysning synlig på de flatene din kandidat benytter seg av. For stillinger som er ekstra utfordrende å rekruttere til, kan vi anbefale å bygge oppunder annonseringen med vår Direkte rekruttering-pakke.

MEDIERÅDGIVNING

For at din utlysning skal være synlig og treffe både aktive og potensielle kandidater, er det viktig å trigge interessen via andre portaler enn de tradisjonelle. Med 20 års erfaring og tusenvis av gjennomførte HR-kampanjer, vil våre medierådgivere sikre at din kampanje blir både treffsikker og lønnsom.

Med andre ord: Vi gjør din utlysning synlig på de flatene din kandidat benytter seg av. For stillinger som er ekstra utfordrende å rekruttere til, kan vi anbefale å bygge oppunder annonseringen med vår Direkte rekruttering-pakke.

Din bedrift har en historie. La oss fortelle den for deg!

Bedrifter har ulike behov og utfordringer i jakten på ny kompetanse. Vi har fokusert på tjenester som til sammen vil hjelpe deg å skape en helhetlig HR-kommunikasjon. 

Din bedrift har en historie.
La oss fortelle den for deg!

Bedrifter har ulike behov og utfordringer i jakten på ny kompetanse. Vi har fokusert på tjenester som til sammen vil hjelpe deg å skape en helhetlig HR-kommunikasjon. 

Kanaler vi annonserer i

Vi håndterer den praktiske prosessen med kampanjeplanlegging, annonsedesign, tekstoptimalisering, korrektur, annonsebestilling, betaling og oppgjør, samt eventuelle reklamasjoner mot mediene. Vi følger med på hele kampanjeforløpet og gir deg resultatrapport når kampanjen er avsluttet.

Noen av våre samarbeidspartnere

Vi har et mangeårig og godt samarbeid med de fleste mediehus og fagsteder, og har forhandlet frem lønnsomme avtataler som du nyter godt av. Vi gjør din utlysning synlig i nettaviser og fagsteder over hele landet. Uansett hvor du ønsker å være, har vi etablert samarbeid, og har vi ikke det – knytter vi nye kontakter.

Kanaler vi annonserer i

Vi håndterer den praktiske prosessen med kampanjeplanlegging, annonsedesign, tekstoptimalisering, korrektur, annonsebestilling, betaling og oppgjør, samt eventuelle reklamasjoner mot mediene. Vi følger med på hele kampanjeforløpet og gir deg resultatrapport når kampanjen er avsluttet.

Noen av våre samarbeidspartnere

Vi har et mangeårig og godt samarbeid med de fleste mediehus og fagsteder, og har forhandlet frem lønnsomme avtataler som du nyter godt av. Vi gjør din utlysning synlig i nettaviser og fagsteder over hele landet. Uansett hvor du ønsker å være, har vi etablert samarbeid, og har vi ikke det – knytter vi nye kontakter.

Historiefortelling er en kunst og har stor verdi for din bedrift

Vi utfordrer arbeidsgivere til å tenke over egen attraktivitet og historie. Vi ønsker å bidra til å kommunisere positivitet og stolthet videre til nåværende og fremtidige medarbeidere for å inspirere, motivere og gjøre bedriften til et foretrukket og godt sted å jobbe. Dette er god employer branding – eller arbeidsgiverprofilering, som vi liker å kalle det! 

Historiefortelling er en kunst
og har stor verdi for din bedrift

Vi utfordrer arbeidsgivere til å tenke over egen attraktivitet og historie. Vi ønsker å bidra til å kommunisere positivitet og stolthet videre til nåværende og fremtidige medarbeidere for å inspirere, motivere og gjøre bedriften til et foretrukket og godt sted å jobbe. Dette er god employer branding – eller arbeidsgiverprofilering, som vi liker å kalle det! 

KREATIV ANNONSERING

En jobbutlysning er mye mer enn å pushe ut en tekst og forvente at noen skal søke. Din utlysning kan være kandidatens første møte med bedriften. Derfor er det essensielt at både innhold og utseende appellerer til dem du ønsker skal søke. Vi hjelper deg med en helhetlig HR-kommunikasjon og lager materiell som optimaliserer kandidatopplevelsen. Vårt kreative team sørger for å skape en god visuell profil, og setter opp kampanjer i de kanalene målgruppen din befinner seg.

KREATIV ANNONSERING

En jobbutlysning er mye mer enn å pushe ut en tekst og forvente at noen skal søke. Din utlysning kan være kandidatens første møte med bedriften. Derfor er det essensielt at både innhold og utseende appellerer til dem du ønsker skal søke. Vi hjelper deg med en helhetlig HR-kommunikasjon og lager materiell som optimaliserer kandidatopplevelsen.

Vårt kreative team sørger for å skape en god visuell profil, og setter opp kampanjer i de kanalene målgruppen din befinner seg.