DATADREVET REKRUTTERING

For å kunne gi deg gode og smarte rekrutteringsråd i framtiden så er vi avhengige av å få tilgang til og kunne analysere historiske kampanjedata for din virksomhet. Da vet vi hva som virker og ikke virker, for ditt rekrutteringsbehov.

DATADREVET REKRUTTERING

For å kunne gi deg gode og smarte rekrutteringsråd i framtiden så er vi avhengige av å få tilgang til og kunne analysere historiske kampanjedata for din virksomhet. Da vet vi hva som virker og ikke virker, for ditt rekrutteringsbehov.

Fordelene ved å bruke en data-støttet rekrutteringsstrategi fremfor en medie-drevet, er mange. Du støtter deg da på et faktabasert beslutningsgrunnlag, du bruker historisk erfaring og et strukturert datagrunnlag for egne HR beslutninger.

Dette er framtidens rekrutteringsstrategi. 

 

Verden blir stadig mer datadrevet. Å være datadrevet betyr at man tar beslutninger på grunnlag av data og fakta, ikke intuisjon eller synsing.

Dette er en utfordring, siden mange tar beslutninger basert på hvordan man tidligere har gjort det og bare gjentar det samme hele tiden.

Innen HR så vil en datadrevet rekrutteringsstrategi umiddelbart gi positive utslag på mange områder. Du kan forbedre stillingsannonsen gjennom å tilpasse tekst, format og design. Du kan optimalisere kanalpakken gjennom å bruke data fra tidligere kampanjer for en spesifikk faggruppe. Du kan lettere gjenta og forsterke det som fungerte godt (tidspunkter, kjøreperioder, kombinasjoner), og samtidig redusere det som ikke fungerte så godt.

 

En datadrevet rekrutteringsstrategi gir derfor alle arbeidsgivere en betydelig bedre ROI-Return On Investment. Du får rett og slett mer for pengene ved å bruke en faktaorientert rekrutteringsprosess.

 

Vi analyserer og finner meningsfulle mønstre i historiske HR-kampanjedata og optimaliserer dine framtidige kampanjer. For deg så vil det innebære tilgang til flere kompetente jobbsøkere. 

Fordelene ved å bruke en data-støttet rekrutteringsstrategi fremfor en medie-drevet, er mange. Du støtter deg da på et faktabasert beslutningsgrunnlag, du bruker historisk erfaring og et strukturert datagrunnlag for egne HR beslutninger.

Dette er framtidens rekrutteringsstrategi. 

 

Verden blir stadig mer datadrevet. Å være datadrevet betyr at man tar beslutninger på grunnlag av data og fakta, ikke intuisjon eller synsing.

Dette er en utfordring, siden mange tar beslutninger basert på hvordan man tidligere har gjort det og bare gjentar det samme hele tiden.

Innen HR så vil en datadrevet rekrutteringsstrategi umiddelbart gi positive utslag på mange områder. Du kan forbedre stillingsannonsen gjennom å tilpasse tekst, format og design. Du kan optimalisere kanalpakken gjennom å bruke data fra tidligere kampanjer for en spesifikk faggruppe. Du kan lettere gjenta og forsterke det som fungerte godt (tidspunkter, kjøreperioder, kombinasjoner), og samtidig redusere det som ikke fungerte så godt.

 

En datadrevet rekrutteringsstrategi gir derfor alle arbeidsgivere en betydelig bedre ROI-Return On Investment. Du får rett og slett mer for pengene ved å bruke en faktaorientert rekrutteringsprosess.

 

Vi analyserer og finner meningsfulle mønstre i historiske HR-kampanjedata og optimaliserer dine framtidige kampanjer. For deg så vil det innebære tilgang til flere kompetente jobbsøkere.