Hva er GDPR?

Og hvordan påvirker det din bedrift i rekrutteringsprosessen?

Personvernloven sikrer at alle forbrukere har kontroll over sine egne data.
Hvordan kan din bedrift ivareta dette?
Og – visste du at nyansettelser er en av situasjonene hvor man må ha GDPR-reglene i bakhodet? 

Personvernloven

Den digitale verden blir større og større, og vi etterlater informasjon om oss selv på utallige steder. I 2018 trådte det inn en ny lov som også gjelder i Norge: personvernforordringen – eller GDPR, som står for « General Data Protection Regulation ». 
Loven sikrer at de personlige opplysningene til alle brukere blir ivaretatt på tryggest mulig måte, og ikke misbrukt. Det gir også bruker retten til å få slettet alle sine data. 

Visste du at...?

– Det siste året er det gitt GDPR-bøter for 1,6 milliarder kroner i Europa.
– Siden 2018 er det 4.898 innmeldte klager i Norge
– Det har resultert i sammenlagt 8,6 millioner kroner i bøter i Norge.
(Kilde: DLA Piper). 

Visste du at...?

Det siste året er det gitt GDPR-bøter for 1,6 milliarder kroner i Europa.
Siden 2018 er det 4.898 innmeldte klager i Norge
Det har resultert i sammenlagt 8,6 millioner kroner i bøter i Norge.
(Kilde: DLA Piper). 

Tre viktige ting å huske på:

Å motta søknader via mail kan være en utfordring.
Du er pliktig til å ivareta alle personopplysninger du får inn. Dette gjelder også personopplysninger som for eksempel kommer i form av en CV på mail. Disse mailene må ivaretas på en måte som gjør at andre ikke får tilgang til dem, at de ikke forsvinner i mail-kaos og at de blir slettet innen forsvarlig tid etter at du ikke lengre har behov for dem.
GDPR-reglene gjelder også for utskrevne dokumenter.
Noen skriver ut søknader og cv-er til gjennomgang i en ansettelsesprosess. Også i dette tilfellet er det din oppgave å sørge for at alle personopplysninger ligger på en forsvarlig plass hvor utenforstående ikke kan få tilgang til dem, og for at alt blir makulert etter at ansettelsesprosessen er over.  
Husk dokumentasjon:
alle bedrifter er forpliktet til å dokumentere at de har tatt ansvar for å opptre i samsvar med reglene for behandling av personopplysninger.
For å benytte seg av mail-mottak i ansettelsesprosessen er det derfor viktig å ha kontroll på GDPR-reglene. Du kan lese GDPR-loven i sin helhet på lovdata sin hjemmeside. 

Eller la oss løse det for deg?

Alternativt kan det være en fordel å benytte seg av et søkerhåndteringsverktøy.
Da er du sikret at søknadene kommer inn i et system som overholder oppdaterte GDPR-lover, du har et oversiktlig sted hvor du har kontroll på alt som kommer inn og hvem som har tilgang.
I tillegg har du automatisk også et dokumentert tiltak for å opptre i samsvar med reglene for behandling av personopplysninger. 

Vil du vite mer om GDPR?

Mona Reppe

mona@jobbsys.no

+47 476 51 072

Seniorrådgiver HR