CEMAsys - rådgivere

Jobbsys.no lager både små og store kampanjer, og kompleksiteten varierer. Felles for alle kampanjer er viktigheten av segmentering for å treffe riktig målgruppe. Vi fikk bryne oss litt ekstra da CEMAsys ønsket seg svensktalende, miljøengasjerte rådgivere på masternivå til Norge.

Annonsering

Med økende oppdragsmengde, så CEMAsys at de kom til å trenge flere rådgivere. De har vært kunde hos oss i mange år, og vet at det bare er å komme med ønskelisten
De ønsket å treffe kandidater med interesse for klima, miljø og bærekraft, fortrinnsvis på masternivå i relevante fag. De skulle helst snakke svensk, og jobbe fra hovedkontoret i Oslo.
Vi brettet opp ermene og satte i gang.

Personas

Vi startet med å lage personas for målgruppen. Hvem ser vi etter? Hvilket utdanningsløp og interesser har de? Vi søkte opp byer som hadde relevante skoler, både i Norge og i Sverige. Dessuten vurderte vi hvilket digitalt landskap målgruppen beveger seg i, samt mulighetene for segmentering i sosiale medier. 
gåsetegn

Her måtte vi tenke på hvilke kanaler som ga oss best mulighet til å segmentere mot riktig målgruppe. Vi måtte også tenke på hvor vi skulle finne målgruppen, både geografisk og på nett. I tillegg ønsket vi en synergi-effekt over flere kanaler for å holde kampanjen friskt i minne hos potensielle søkere.

Kreativ utforming

Da annonseringskanalene var valgt, var neste skritt å finne et godt visuelt uttrykk som skulle vekke oppmerksomhet hos målgruppen. Vi ønsket å speile CEMAsys som bedrift og trigge kandidatene til å søke. 
Vi ville vise CEMAsys fra sin beste side, og landet på et bilde som speiler verdiene de står for. Bildet har en frisk atmosfære som står i stil med bedriften. 

Helena, Minnea og Lydia ble en del av CEMAsys-teamet!

Resultat

Etter en omfattende kampanjeperiode satt CEMAsys igjen med et høyt antall visninger og mange kvalifiserte søkere. De kunne melde om en spennende rekrutteringsprosess hvor tre meget kvalifiserte damer ble tilbudt jobb.
Helena, Minnea og Lydia ble en del av CEMAsys-teamet. De kunne fortelle at det var via sosiale medier og nettsiden “aktuell hållbarhet” de fant stillingsutlysningen og at den umiddelbart trigget deres interesse.
gåsetegn

«Samarbetet med Jobbsys har gått väldigt smidigt, den rekryteringskampanj som de hjälpte oss ta fram gav många kvalificerade sökande från precis den målgrupp som vi tänkt oss. Vidare så gjorde möjligheten att rangordna sökande och skriva kommentarer till varje enskild ansökan i Jobbsys system att vi fick god översikt över de sökande och att vi fick till en effektiv urvals- och intervjuprocess»

– Linnea Celander, 

konsulentsjef i CEMAsys.com