Personvernfordringen sikrer at alle forbrukere har kontroll over sine egne data.
Hvordan kan din bedrift ivareta dette?

Og – visste du at nyansettelser er en av situasjonene hvor man må ha GDPR-reglene i bakhodet? 

Personvernfordringen

Den digitale verden blir større og større, og vi etterlater informasjon om oss selv på utallige steder. I 2018 trådte det inn en ny lov som også gjelder i Norge: personvernfordringen – eller GDPR, som står for “General Data Protection Regulation”.  Loven sikrer at persondataene til alle brukere blir ivaretatt på tryggest mulig måte, og ikke misbrukt. Det gir også bruker retten til å få slettet alle sine data. 

Hvordan ivaretar man GDPR i en bedrift?

Personvernfordringen gjelder absolutt alle bedrifter som på en eller annen måte håndterer persondata. Det vil si at dersom din bedrift har ansatte eller kunder, har du en bedrift som må ta hensyn til GDPR. 

Én situasjon hvor GDPR spiller inn, er ansettelsesprosessen. 

Tre viktige ting å huske på:

 • Å motta søknader via mail kan være en utfordring.
  Du er pliktig til å ivareta alle personopplysninger du får inn. Dette gjelder også personopplysninger som for eksempel kommer i form av en CV på mail. Disse mailene må ivaretas på en måte som gjør at andre ikke får tilgang til dem, at de ikke forsvinner i mail-kaos og at de blir slettet innen forsvarlig tid etter at du ikke lengre har behov for dem.
 • GDPR-reglene gjelder også for utskrevne dokumenter.
  Noen skriver ut søknader og cv-er til gjennomgang i en ansettelsesprosess. Også i dette tilfellet er det din oppgave å sørge for at alle personopplysninger ligger på en forsvarlig plass hvor utenforstående ikke kan få tilgang til dem, og for at alt blir makulert etter at ansettelsesprosessen er over.  

 • Husk dokumentasjon:
  alle bedrifter er forpliktet til å dokumentere at de har tatt ansvar for å opptre i samsvar med reglene for behandling av personopplysninger.

For å benytte seg av mail-mottak i ansettelsesprosessen er det derfor viktig å ha kontroll på GDPR-reglene. Du kan lese GDPR-loven i sin helhet på lovdata sin hjemmeside. 

Eller la oss løse det for deg?

Alternativt kan det være en fordel å benytte seg av et søkerhåndteringsverktøy.

Da er du sikret at søknadene kommer inn i et system som overholder oppdaterte GDPR-lover, du har et oversiktlig sted hvor du har kontroll på alt som kommer inn og hvem som har tilgang.

I tillegg har du automatisk også et dokumentert tiltak for å opptre i samsvar med reglene for behandling av personopplysninger. 

A title

Image Box text

Forfatter

Ida Elise Østberg, grafisk designer / digital markedsfører

Ida er vår grafiske designer og digitale markedsfører. Hun har en bachelorgrad i journalistikk og utdanning innen grafisk design. Med sin tidligere erfaring som journalist, digital markedsfører, fotograf og nettsidedrifter har hun en kompetanse vi er svært fornøyd med å få her på huset. 

Personvernfordringen sikrer at alle forbrukere har kontroll over sine egne data. Hvordan kan din bedrift ivareta dette?

Og – visste du at nyansettelser er en av situasjonene hvor man må ha GDPR-reglene i bakhodet? 

Personvernfordringen
Den digitale verden blir større og større, og vi etterlater informasjon om oss selv på utallige steder. I 2018 trådte det inn en ny lov som også gjelder i Norge: personvernfordringen – eller GDPR, som står for “General Data Protection Regulation”.  Loven sikrer at persondataene til alle brukere blir ivaretatt på tryggest mulig måte, og ikke misbrukt. Det gir også enhver bruker retten til å få slettet alle sine data. 

Hvordan ivaretar man GDPR i en bedrift?

Personvernfordringen gjelder absolutt alle bedrifter som på en eller annen måte håndterer persondata. Det vil si at dersom din bedrift har ansatte eller kunder, har du en bedrift som må ta hensyn til GDPR. 

En situasjon hvor GDPR spiller inn, er ansettelsesprosessen. 

Tre viktige ting å huske på:

 

 • Å motta søknader via mail kan være en utfordring.
  Du er pliktig til å ivareta alle personopplysninger du får inn. Dette gjelder også personopplysninger som for eksempel kommer i form av en CV på mail. Disse mailene må ivaretas på en måte som gjør at andre ikke får tilgang til dem, at de ikke forsvinner i mail-kaos og at de blir slettet innen forsvarlig tid etter at du ikke lengre har behov for dem.
 • GDPR-reglene gjelder også for utskrevne dokumenter.
  Noen skriver ut søknader og cv-er til gjennomgang i en ansettelsesprosess. Også i dette tilfellet er det din oppgave å sørge for at alle personopplysninger ligger på en forsvarlig plass hvor utenforstående ikke kan få tilgang til dem, og for at alt blir makulert etter at ansettelsesprosessen er over.  

 • Husk dokumentasjon:
  alle bedrifter er forpliktet til å dokumentere at de har tatt ansvar for å opptre i samsvar med reglene for behandling av personopplysninger.

For å benytte seg av mail-mottak i ansettelsesprosessen er det derfor viktig å ha kontroll på GDPR-reglene. Du kan lese GDPR-loven i sin helhet på lovdata sin hjemmeside. 

Eller la oss løse det for deg?

Alternativ, kan det være en fordel å benytte deg av et søkerhåndteringsverktøy.

Da er du sikret at søknadene kommer inn i et system som overholder oppdaterte GDPR-lover, du har et oversiktlig sted hvor du har kontroll på alt som kommer inn og hvem som har tilgang. I tillegg har du automatisk også et dokumentert tiltak for å opptre i samsvar med reglene for behandling av personopplysninger. 

A title

Image Box text

Forfatter

Ida Elise Østberg, grafisk designer / digital markedsfører

Ida er vår grafiske designer og digitale markedsfører. Hun har en bachelorgrad i journalistikk og utdanning innen grafisk design. Med sin tidligere erfaring som journalist, digital markedsfører, fotograf og nettsidedrifter har hun en kompetanse vi er svært fornøyd med å få her på huset. 

Personvernfordringen sikrer at alle forbrukere har kontroll over sine egne data.

Hvordan kan din bedrift ivareta dette? 

Og – visste du at GDPR også spiller inn ved nyansettelser ? 

Personvernfordringen
Den digitale verden har blitt stor og kompleks, og vi etterlater informasjon om oss selv på utallige steder.

I 2018 trådte det inn en ny lov som også gjelder i Norge: personvernfordringen – eller GDPR, som står for “General Data Protection Regulation”. 

Loven sikrer at persondataene til alle brukere blir ivaretatt på tryggest mulig måte, og ikke misbrukt. Den gir også brukeren retten til å få slettet alle sine data.

Hvordan ivaretar man GDPR i en bedrift?

Personvernfordringen gjelder absolutt alle bedrifter som på en eller annen måte håndterer persondata. Det vil si at dersom din bedrift har ansatte eller kunder, har du en bedrift som må ta hensyn til GDPR. 

En situasjon hvor GDPR spiller inn, er ansettelsesprosessen. 

Tre viktige ting å huske på:

 

1. Å motta søknader via mail kan være en utfordring.

Du er pliktig til å ivareta alle personopplysninger du får inn. Dette gjelder også personopplysninger som for eksempel kommer i form av en CV på mail. Disse mailene må ivaretas på en måte som gjør at andre ikke får tilgang til dem, at de ikke forsvinner i mail-kaos og at de blir slettet innen forsvarlig tid etter at du ikke lengre har behov for dem.

2. GDPR-reglene gjelder også for utskrevne dokumenter.

Noen skriver ut søknader og cv-er til gjennomgang i en ansettelsesprosess. Også i dette tilfellet er det din oppgave å sørge for at alle personopplysninger ligger på en forsvarlig plass hvor utenforstående ikke kan få tilgang til dem, og for at alt blir makulert etter at ansettelsesprosessen er over.  

3. Husk dokumentasjon.

Alle bedrifter er forpliktet til å dokumentere at de har tatt ansvar for å opptre i samsvar med reglene for behandling av personopplysninger.

For å benytte seg av mail-mottak i ansettelsesprosessen er det derfor viktig å ha kontroll på GDPR-reglene. Du kan lese GDPR-loven i sin helhet på lovdata sin hjemmeside. 

Eller la oss løse det for deg?

Alternativt, kan det være en fordel å benytte seg av et søkerhåndteringsverktøy.

Da er du sikret at søknadene kommer inn i et system som overholder oppdaterte GDPR-lover, du har et oversiktlig sted hvor du har kontroll på alt som kommer inn og hvem som har tilgang. I tillegg har du automatisk også et dokumentert tiltak for å opptre i samsvar med reglene for behandling av personopplysninger. 

A title

Image Box text

Forfatter

Ida Elise Østberg, grafisk designer / digital markedsfører

Ida er vår grafiske designer og digitale markedsfører. Hun har en bachelorgrad i journalistikk og utdanning innen grafisk design. Med sin tidligere erfaring som journalist, digital markedsfører, fotograf og nettsidedrifter har hun en kompetanse vi er svært fornøyd med å få her på huset.